BYGGKONSULT B HARALDSSON AB

 

 

Namn:                 Bo Haraldsson

 

Adress:               Box 106

 

Postadress:       826 23 SÖDERHAMN

 

Besöksadress:  Växelgatan 11

 

Tfn:                      0270-180 15

 

Mobil:                  070-694 42 44

 

Fax:                     0270-167 75

 

E-mail:                bo.haraldsson@konfast.se

 

Län:                     Gävleborg

 

 

Arbetsområde:  Överlåtelsebesiktningar

                            Fukt- och skadeutredningar

                            Bygglov och byggnadskonstruktioner

                            Byggadministration